Catalog

Search our Catalog

chinese

New Chinese Books

We have received our first shipment of Chinese books for 2010! New titles in Simplified Chinese include: New titles in Traditional Chinese include:

New Chinese Books

New Chinese books are going out on the shelf today.  New fiction titles include Kong jie zhi lian by Hailan Wang, Wo de tuan zhang wo de tuan by Xiaolong Lan, and Qing ren wu lei by Xiaoxian Zhang.  More new fiction titles are Duo luo men by K

New Chinese Books

Today our first new Chinese books of 2009 go on the shelf. Look for great nonfiction titles, including: Ni gou pin ming ma? by Li Zhiying and Wu yue hua xiu dao yuan by Zheng Huajuan. You'll also find excellent fiction titles, including: Shan shan zuan zhi tang by Shenxue and Shi san ming de yue zui mei by Lu Zhaoqi.