Chinese Americans

New Books in Chinese for 2014

Yuan shan de hui yin by Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi = And the mountains echoed / Khaled Hosseini

Zhi pai wu by Maikeer Daobusi zhu ; He Yujia yi

GenTED xue biao da,rang shi jie ji zhu ni: yong geng you shui fu li de fang shi xing xiao ni he ni de gou xiang by ka man.gai luo(Carmine Gallo) zhu ; luo ya xuan,liu yi an yi

Mo Dai Huang Di Zi Chuan [Xin Xiu Ban] (Shang) by Ai Xin Jue Luo. Pu Yi

Mo Dai Huang Di Zi Chuan [Xin Xiu Ban] (Shang) by Ai Xin Jue Luo. Pu Yi

Ming zhen tan de jia suo by dong ye gui wu zhu ; wang hua mao yi

Canton Seniors Book Discussion July 26, 2012

The Canton Seniors Book Discussion Group will meet on Thursday, July 26 in Group Study Room A from 2:00-3:00 PM to discuss Jamie Ford's haunting novel. Copies of this book will be available on Thursday, June 28.

Hotel on the corner of bitter and sweet: a novel by Jamie Ford

Subscribe to RSS - Chinese Americans