May We Suggest? This post contains recommendations from a CPL librarian. To get your own customized recommendation, just fill out the May We Suggest form — you can expect results within 10 days. All suggestions can be found on the May We Suggest blog or by liking May We Suggest on facebook.

New Books in Chinese for 2014

Yuan shan de hui yin by Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi = And the mountains echoed / Khaled Hosseini

Zhi pai wu by Maikeer Daobusi zhu ; He Yujia yi

GenTED xue biao da,rang shi jie ji zhu ni: yong geng you shui fu li de fang shi xing xiao ni he ni de gou xiang by ka man.gai luo(Carmine Gallo) zhu ; luo ya xuan,liu yi an yi

Mo Dai Huang Di Zi Chuan [Xin Xiu Ban] (Shang) by Ai Xin Jue Luo. Pu Yi

Mo Dai Huang Di Zi Chuan [Xin Xiu Ban] (Shang) by Ai Xin Jue Luo. Pu Yi

Ming zhen tan de jia suo by dong ye gui wu zhu ; wang hua mao yi